Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2014

tucholandia
Reposted fromumorusana umorusana viarudgierd rudgierd
tucholandia
4762 7f48 500
1648 aeb8 500
Reposted fromSuzi Suzi viarudgierd rudgierd
tucholandia
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viarudgierd rudgierd

May 14 2014

tucholandia
Reposted byrudgierd rudgierd

May 13 2014

tucholandia
3526 8cf3 500
Reposted fromtryy tryy

April 10 2014

tucholandia
Reposted fromumierajstad umierajstad viatwice twice

February 21 2014

tucholandia
2187 a89c 500

January 15 2014

tucholandia

December 07 2013

tucholandia
7975 bc9c
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viamolotovcocktail molotovcocktail

December 06 2013

tucholandia
Idę, a moje serce nie przestaje bić
I wciąż idę, a w mojej głowie niebezpiecznie nic!
Defto

August 02 2013

tucholandia
9998 a468
Reposted fromyoo yoo viagoandfuckyourself goandfuckyourself

July 21 2013

tucholandia
2583 87cc 500
tucholandia
Niech słońce nie spada, akurat zaczynamy chodzić wśród różowych chmur. Twój uśmiech warty wszystko mi!

June 22 2013

tucholandia
JAK MY NIE DAMY RADY TO KTO?
— a.b
Reposted bygoandfuckyourself goandfuckyourself

April 04 2013

tucholandia

April 02 2013

tucholandia
Oczy mam szeroko zamknięte, jest tylko tu i teraz! Niczego mi w tym syfie nie brakuje.
Reposted bywruchujednostajniepopierdolonymbetterthanliesshameonyoubitch

February 07 2013

tucholandia
Warto wierzyć, że to co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromsmellofyourskin smellofyourskin vialivefree livefree

January 19 2013

tucholandia
SZCZĘŚCIE- co to znaczy?
Reposted bypastelinatristepastelinaedyypsmoothhhhtristepassionative

December 27 2012

tucholandia
Play fullscreen

Cudowny ♥

Reposted fromAngiie Angiie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl